Mica Ceferiadă

Mica CeFeRiadă documentează istoriile a șase baze sportive feroviare (Tracțiunea, Speranța Triaj, Victoria CFR, Constructorul Feroviar, Cireșarii și CFR BTA) construite de Căile Ferate Române în cartierele locuite preponderent de angajații companiei.

Documentarea are la bază o cercetare științifică riguroasă și interdisciplinară care scoate la iveală atât trecutul cât și prezentul vieții sociale a acestui patrimoniu sportiv care a ocupat un rol important la nivelul comunităților pe care îl deservea.

Scurt * Istoric * Scurt * Istoric *

Train
Smoke
Smoke
Smoke
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Înființarea asociației sportive a Căilor Ferate Române

La 11 iunie 1923, un grup de lucrători, maiștri și funcționari de la Atelierele Grivița, a hotărât înființarea unei grupări sportive, denumite atunci Clubul Sportiv CFR și încadrată ulterior în AGSC – CFR (Asociația Generală Sportivă și Culturală - CFR), care și-a început activitatea cu secția de fotbal și o secție de lupte. 

Cea mai importanta editie a Ceferiadei

Aceasta reprezenta o întrecere între feroviari pe diverse ramuri de sport. Aceasta s-a desfășurat pe noul stadion Giulești, inaugurat cu acea ocazie și a dus la răspândirea ideii de sport muncitoresc, cel puțin în București.

S-a înființat Organizația Sportul Popular (OSP)

S-a înființat Organizația Sportul Popular (OSP), la inițiativa Partidului Comunist din România: “care să activeze pe baza unui program elaborat de conducerea partidului, în vederea mobilizării maselor largi populare într-o mișcare sportivă de tip nou”.

Începe amenajarea Parcului Copilului

începe amenajarea Parcului Copilului, pe locul fostei gropi Cuțarida, în parcelarea ceferistă Steaua. Începând cu 1952, în Parcul Copilului a început să funcționeze baza sportivă Cireșarii.

Adoptarea Hotărârii Consiliului de Miniștri 105/1956

Hotărârea privea proiectarea și construirea de terenuri și instalații sportive în cadrul instituțiilor și întreprinderilor. Această hotărâre prevedea ca “întreprinderile sau instituțiile de orice fel cu 500 – 1000 de angajați să aibă un teren de volei/baschet, iar cele care aveau între 1000 și 5000 de angajați trebuiau să aibă un teren de volei pentru fiecare 1000 angajați, un teren de tenis pentru fiecare 2000 de angajați și un nucleu sportiv mic (nu era definit).”

Ghidul “Amenajarea și întreținerea bazelor sportive”

Era publicat ghidul “Amenajarea și întreținerea bazelor sportive” (Editura Uniunii de Cultură Fizică și Sport, autori J. Făinaru și L. Cotariu).

Se adopta planul de amenajarea a bazelor sportive din București

Planul a fost semnat de arhitecta Maria Celac (Institutul Proiect București). Conform memoriului justificativ ‘Necesitatea studiului propus se justifică prin locul pe care educația fizică și sportul îl ocupă în societatea modernă. Solicitările la care este supus omul în zilele noastre, ritm intens de existență, efort intelectual susținut, uzura sistemului nervos impune necesitatea exercițiului fizic ca element de compensație.”

Amenajarea bazei sportive CCCF/Constructorul Feroviar

Presa relata că “în ziua de 5 aprilie, 400 de salariați din centralul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor au efectuat 800 de ore de muncă patriotică la amenajarea unei baza sportive din Capitală pe șantierul Străulești, Sectorul 8 (actuala bază CCCF/Constructorul Feroviar).”

Amenajarea Stadionului CFR BTA

Micuța bază sportivă de pe Strada Mânzului a fost amenajată printre casele sărăcăcioase care mărgineau căile ferate din nordul Bucureștiului.

Amenajarea bazei sportive Tracțiunea

Este amanajata baza sportivă Tracțiunea de către Depou Triaj.

Se reia Ceferiada

Se reia Ceferiada (“competiție de veche tradiție în mișcarea sportivă feroviară”) care cuprinde disciplinele șah, popice, volei și atletism. Se desfășura sub egida Daciadei (Timișoara). Aceasta este, oficial, a doua ediție a competiției.

Amenajarea bazei sportive Victoria CFR

Tinerii și vârstnicii de la Depoul de locomotive București Călători, de la Revizia de vagoane “Grivița”, după orele lor de producție au prestat sute de ore de muncă pentru realizarea unui teren de fotbal, precum și a altor amenajări destinate petrecerii cu folos a timpului liber de către toți cei dornici de mișcare și exercițiu fizic.

Amenajarea bazei sportive Speranța Triaj

Micuța bază sportivă de lângă Halta București Triaj a fost amenajată începând cu anii '70, dar terenul de fotbal ar fi apărut între liniile de lângă ”Cocoașă” abia pe finalul decade.

Asociația sportivă Locomotiva cerea recuperarea terenului de tenis de masă

Terenul din str. Sevastopol a fost luat în mod arbitrar de către fostul Comitet de Partid al sectorului 1 (Lupta CFR, 10 ianuarie 1990).

Un proiect

Proiectul este implementat de Asociația Centrul de Studii Sportul Est European. Organizația noastră are ca scop dezvoltarea și aducerea în atenția publică a fenomenelor sociale asociate sportului, prin proiecte științifice și culturale. Echipa asociației este alcătuită din istoricul Andrei Răzvan Voinea și antropologii Ileana Gabriela Szasz și Andrei Tudor Mihail, cercetători cu o amplă experiență în documentarea istoriei și vieții sociale a fotbalului.

Proiect co-finanțat de

Mica CeFeRiadă este derulat un proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN, care nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Proiect co-finanțat de

Mica CeFeRiadă este derulat un proiect co-finanțat de Ordinul Arhitecților din România din Fondul Timbrului Arhitecturii. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția OAR, care nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri