Despre

CeFeRiade

Ceferiada reprezenta o întrecere între feroviari pe diverse ramuri de sport.

Sursa: Arhiva Națională de Filme Vizualizează clipul pe YouTube

1932

Prima Ceferiadă

Sigla CFR anii '20

Anumite surse îl indica drept anul în care s-a organizat prima Ceferiadă în România însă evenimentul a avut puțin ecou în presa ceferistă.

1939

Marea Ceferiadă

Stadionul Giulești

Cea mai importantă ediția fost ediția a fost desfășurată sub patronajul regelui Carol II-lea. Aceasta s-a desfășurat pe noul stadion Giulești, inaugurat cu acea ocazie și a dus la răspândirea idei de sport muncitoresc, cel puțin în București.

În ciuda succesului sportiv, Ceferiada din 1939 a fost marcată de ascensiunea regimului de extremă dreapta al lui Carol al II-lea. Ceferiada a început la 10 iunie (moment care coincidea aproape perfect cu împlinirea a 9 ani de la venirea pe tron a monarhului), trebuia să dureze 3 zile, dar a durat 2 săptămâni. Poate și din acest motiv, nu s-au mai organizat ediții în anii următori.  

Marea Ceferiadă

1978

Reluarea Ceferiadei (Timișoara)

Lupta CFR. 1978

Reluarea Ceferiadei (“competiție de veche tradiție în mișcarea sportivă feroviară”) cuprinde disciplinele șah, popice, volei și atletism. Se desfășura sub egida Daciadei. Astfel, se organizează ediția a doua, la Timișoara.

1979

Ediția a IIIa (Iași)

Lupta CFR.1979

Era organizată de către Uniunea sindicatelor din transporturi și telecomunicații și Departamentul Căilor Ferate. Au participat peste 350 de sportivi și cuprindea probe de atletism, lungime, greutate, popice, șah, tenis de masă, volei.

1980

Ediția a IVa (Cluj)

Lupta CFR. 1980

Ceferiada se disputa între 360 de sportivi, reprezentând cele 8 regionale feroviare și avea mai multe faze locale și județene, până să ajungă la etapa ceferiadei naționale.

1981

Ediția a Va (Craiova)

Lupta CFR. 1981

Pe 5 și 6 Septembrie 1981 are loc a Va ediție a Ceferiadei la Craiova.

1982

Ediția a VIa (Galați)

Lupta CFR. 1982

“O competiție sportivă care nu-și propune și nu și-a propus, de la bun început, să înscrie în activul ei recorduri naționale și cu atât mai puțin europene sau mondiale, ci doar generosul țel de a cultiva și dezvolta în rândurile tuturor feroviarilor dragostea pentru sport, pentru mișcarea în aer liber, nesecată sursă de sănătate.”

— Lupta CFR, 10 septembrie

Finala Ceferiadei 1982

1983

Ediția a VIIa (Constanța)

Lupta CFR. 1983

O excelentă reușită a sportului de masă feroviar – Ceferiada. “Duminică, 4 septembrie, s-au încheiat întrecerile finale ale celei de-a VII-a ediții a popularei competiții sportive de masă feroviare, desfășurată sub auspiciile Daciadei. Bucurându-se de o impecabilă organizare, unanim recunoscută de participanți, din partea ceferiștilor constănțeni, această ediție a ceferiadei a constituit o excelentă reușită sub toate planurile”.

Finala Ceferiadei 1983

1985

Ediția a IXa (București)

Lupta CFR. 1985

“A noua ediție a Ceferiadei și a finalei ținută la București a constituit un veritabil succes al sportului de masă, puternic stimulat de marea competiție sportivă națională Daciada. Din cei peste 30.000 tineri și tinere din toate unitățile feroviare, regionalele și-au desemnat, în cadrul întrecerilor pe asociație, pe cei 400 concurenți care să îi reprezinte în finală. Putem, de asemenea, spune că în afara competiției sportive propriu-zise, finala a evidențiat condițiile deosebit de bune de care beneficiază sportivii feroviari din întreaga țară, care au la dispoziție puternice baze sportive pentru desfășurarea tuturor disciplinelor”

— Lupta CFR, 13 septembrie

Lupta CFR. 1985

1986

Ediția a Xa (Cluj)

Lupta CFR. 1986

Cea de-a Xa Ediție a Ceferiadei a avut loc pentru prima dată la Cluj.